Ustanowienie Zarządu nieruchomością

Możemy pełnić rolę zarządu nieruchomością lub zarządu spółki która ma portfel nieruchomości.