Działania organizacyjno – prawne

  • Ustalanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
  • Prowadzenie wykazu lokali oraz właścicieli, najemców lokali
  • Organizacja wspólnoty (statut, regulamin, itp.)
  • Podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu
  • Reprezentowanie właściciela, wspólnoty na zewnątrz (sądy, urzędy skarbowe, inne instytucje)
  • Sporządzanie uchwał
  • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości
  • Zawieranie w imieniu właściciela, wspólnoty wszelkich umów zw. z nieruchomością
  • Wprowadzanie procedur prawnych w celu ściągnięcia zaległych opłat oraz należności dt. nieruchomości