Obsługa techniczna nieruchomości

  • Stała kontrola nieruchomości w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego
  • Niezwłoczne usuwanie wszystkich awarii na nieruchomości oraz ich skutków
  • Zapewnienie wykonywania bieżącej konserwacji nieruchomości
  • Wykonywanie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposarzenie techniczne