Rozliczenia finansowe

  • Prowadzenie księgowości
  • Zarządzanie i kontrola przychodów
  • Prowadzenie rachunku bankowego nieruchomości
  • Tworzenie rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności
  • Windykacja należności